Nouzové osvětlení

Provádíme kontroly a opravy 

PO (Požární ochran Rozsvítí se samočinně při přerušení dodávky elektrické energie. Pro některé stavby je instalace nouzového osvětlení předepsána stavebními normami. Světelným zdrojem je nejčastěji zářivka. V rozsáhlých budovách a novostavbách se instalují systémy s centrálním zdrojem proudu. Akumulátory jsou soustředěny na jediném místě a řídící jednotka zabezpečuje dobíjení, periodickou kontrolu funkčnosti svítidel a rozsvícení při výpadku elektrické energie. Každé jednotlivé svítidlo je napájeno přímo z akumulátorovny a to dělá celý systém těžkopádným. Při přerušení kabelu následkem požáru nebo havárie vzdálená svítidla nesvítí, přestože jsou jinak funkční. Proto se při rekonstrukcích a v menších objektech používají autonomní svítidla. V každém svítidle je akumulátor a dobíjecí elektronika včetně elektronického předřadníku pro zářivku. Tato svítidla jsou připojena jen krátkým vedením z nejbližšího rozvaděče. Při výpadku proudu nezáleží na stavu kabelového vedení. Pokud je svítidlo funkční, svítí ze svého akumulátoru. Může být realizováno jako samostatné nouzové svítidlo, nebo jen jako nouzový modul vestavěný do běžného zářivkového svítidla. Pak funguje jako nouzové osvětlení některá zářivka, která svítí i za normálních okolností. Když v nějaké veřejné prostoře (Metro, podzemní garáže) uvidíte, že na některých svítidlech je zelený pruh, tak právě tohle svítidlo má v sobě nouzový modul.

Režimy svícení nouzových svítidel
  • netrvalé svícení - ve svítidle je jediná zářivka, která se automaticky rozsvítí při výpadku elektrické energie
  • trvalé svícení - ve svítidle je jediná zářivka, která se za normálního stavu rozsvěcí a zhasíná běžným vypínačem. Při výpadku elektrické energie se tato zářivka automaticky rozsvítí bez ohledu na polohu vypínače. Do tohoto svítidla vedou dvě napájecí vedení, jedno je spínáno vypínačem, druhé vede přímo.
  • kombinované svícení - ve svítidle jsou dvě zářivky. Jedna se rozsvěcí a zhasíná vypínačem, druhá se rozsvítí automaticky při výpadku elektrické energie. Vždy svítí nejvýše jedna ze zářivek. Také do tohoto svítidla jsou přivedena dvě napájecí vedení.
Protože nouzové osvětlení je považováno za požárně bezpečnostní zařízení podle § 2 odst. (4) písm. d) vyhlášky č. 246/2001 Sb. je nutne dle této vyhlášky provádět pravidelné kontroly provozuschopnosti ve lhůtě 1x ročně.