Požární prevence

Zajišťujeme
provedení vstupní preventivní požární prohlídky, výsledkem je předání zprávy, která obsahuje kompletní přehled o závadách a nedostatcích, společně s návrhy na jejich odstranění.

Na základě skutečností získaných při kontrole začleníme Vámi provozované činnosti do kategorie požárního nebezpečí
 • bez zvýšeného požárního nebezpečí 
 • se zvýšeným požárním nebezpečím 
 • s vysokým požárním nebezpečím 
Vypracujeme dokumentaci požární ochrany v potřebném rozsahu a provedeme školení o požární ochraně :
 • školení zaměstnanců o PO 
 • školení vedoucích zaměstnanců o PO 
 • odbornou přípravu osob zařazených do preventivních požárních hlídek 
Vybavíme Vaše prostory hasicími přístroji a bezpečnostním značením.

Vypracujeme harmonogram nutných revizí, které se týkají Vaší činnosti, revize pro Vás případně i zajistíme. 

Dále Vám nabízíme možnost dlouhodobé spolupráce a to na základě smlouvy nebo formou objednávek
 • provádění preventivních požárních prohlídek v termínech dle platné právní úpravy 
 • aktualizace stávají dokumentace PO v návaznosti na změny v legislativě 
 • provádění opakovaných školení o PO 
 • konzultačně poradenský servis 
 • účast při státních kontrolách či jiných jednáních se státním odborným dozorem 
 • provádění revizí hasicích přístrojů a nástěnných požárních hydrantů