Dveře

Zajišťujeme kontroly, montáž požárních  dveří, kouřotěsných dveří a kouřotěsných  požárních dveří
Otvory, které jsou v konstrukcích ohraničující požární úseky (požární stěny, stropy), musí být zajištěny tak, aby bránily šíření požáru, kouře a umožňovaly bezpečnou evakuaci osob. Proto jsou do otvorů osazovány požární uzávěry, které tyto podmínky dané legislativními předpisy splňují.

Vyhláška č. 246/2001 Sbo požární prevenci podle § 2 odst. 4) bodu c) a f) definuje požární uzávěry jako požárně bezpečnostní zařízení pro usměrňování pohybu kouře při požáru a pro omezení jeho šíření. Pro tato zařízení je nutno provádět podle vyhlášky o prevenci pravidelné kontroly provozuschopnosti 1x ročně.

Vyhláška č. 2012/1999 Sb. stanovuje technické podmínky požární dveří, kouřotěsných dveří a kouřotěsných požárních dveří. Tento předpis mj. obsahuje systém jednotného značení požárních dveří ve formátu:

XXXX DD FFF PP
XXXX
  • EI požární dveře bránící šíření požáru
  • EW požární dveře omezující šíření požáru
  • SC kouřotěsné dveře bráníci průniku kouře
  • EI –SC kouřotěsné požární dveře bránící šíření požáru
  • EW –SC kouřotěsné požární dveře omezující šíření požáru
DD
  • 15, 30, 45, 60, 90     číselná hodnota dosažené požární odolnosti v minutách
FFF
  • DP1 konstrukce nezvyšuje intenzitu požáru a obsahuje jen nehořlavé materiály nebo hořlavé materiály bez nosné funkce
  • DP2 konstrukce v požadovaném čase nezvyšuje intenzitu požáru, může však obsahovat i hořlavé materiály konstrukčně použité tak, že na nich závisí stabilita a únosnost konstrukce, (musí však jít o úplně uzavřené materiály stupně hořlavosti A, B)
  • DP3 konstrukce v čase požární odolnosti zvyšují intenzitu požáru (zařazují se sem konstrukce, nesplňující požadavky kladené na konstrukce D1, D2 nebo ty, které jsou jen z hořlavých materiálů)
PP
  • +O     součásti konstrukce dveřní sestavy je požární nebo kouřové těsnění 
Značení požárních dveří, jejichž nedílnou součástí je funkční vybavení (např. dveřní zavírač), se doplní o písmennou značku C (EI-C nebo EW-C).