DeratizaceDeratizací jsou všechny opatření směřující k likvidaci škodlivých hlodavců (myši, krysy, potkani) nebo omezení jejich výskytu. Ochranná deratizace je ve smyslu zákona č 258/2000 Sb. o „Ochraně veřejného zdraví a činnosti“. Směřující k ochraně zdraví fyzických osob a chovaných zvířat a životních a pracovních podmínek před původci a přenašeči infekčních onemocnění, škodlivými a epidemiologicky významnými hlodavci ve stavbách a jejich bezprostředním okolí, např. zahradách, dvorech a souvisejících plochách, kde hrozí možnosti nákazy.

Při provádění deratizačních opatření se řídíme „Standartní metodikou ochranné deratizace“ vydanou SZÚ v Praze v lednu 2016, která zohledňuje i uplatňování systému HACCP v potravinářství.

Pro naše zákazníky zajištujeme:

 • Monitoring výskytu hlodavců. 
 • Osazení deratizačních nástrah v deratizačních nástrahových staničkách. 
 • Odstranění uhynulých hlodavců. 
 • Likvidace starých nástrah deratizačních staniček. 
 • Kontrolu účinnosti deratizačních opatření a doplnění nástrah. 
 • Vystavení pracovního protokolu pro účely státních kontrolních orgánů, pro případ nehody, případně pro volbu dalších technologických postupů i jako podklad k fakturaci. 
 • Vypracování a realizace plánu ochranné deratizace v rámci opatření HACCP. 

Deratizační opatření provádíme v:

 • Zemědělských a potravinářských objektech. 
 • Průmyslových objektech. 
 • Školách, úřadech a stravovacích zařízeních. 
 • Komunální sféře a soukromých objektech. 
 • Kanalizačních, teplovodních a jiných inženýrských sítích. 
 • Obcích a městech atd. 

K provádění ochranné deratizace využíváme pouze biocidní přípravky uváděné na trh v souhlase se zákonem č. 120/2000 Sb. a mechanická zařízení, která nejsou v rozporu se zákonem č. 246/1992 Sb.