Dezinfekce

Je hubení virů a choroboplodných zárodků a jiných mikroorganismů.

Dezinfekce je soubor opatření, vedoucích ke zničení mikroorganismů pomocí fyzikálních, chemických nebo kombinovaných postupů, které mají za cíl přerušit cestu nákazy od zdroje k vnímanému jedinci. Cílem dezinfekce je, aby na předmětech nebo v prostředí nebyly patogenní mikroby, které by mohly způsobit onemocnění vnímaného jedince (člověk nebo zvíře)

Ochranná dezinfekce se provádí bez vztahu ke konkrétnímu ohnisku nákazy, tedy i v době, kdy se infekční onemocnění nevyskytuje. Je tedy namířená proti možným cestám šíření nákazy. Provádí se jako součást komplexních hygienických ošetření, je součástí pracovních a výrobních postupů k udržení požadované úrovně hygienické a veterinární péče o prostředí.

Ohnisková dezinfekce se provádí k zabránění šíření nákazy v ohnisku i mimo něj v průběhu zdolávání nákazy a zahrnuje průběžnou ohniskovou dezinfekci jako dílčí opatření v průběhu trvání nákazy a konečnou ohniskovou dezinfekci jako jednorázovou zdolávací akci v celém ohnisku nákazy.

Povinnost provádět účinnou ochrannou i ohniskovou dezinfekci vyplývá mimo jiné z požadavků zákona 258/2000 Sb. „O ochraně veřejného zdraví“.

Pro naše zákazníky zajišťujeme:

  • Opakované dezinfekční ošetřování zemědělských, potravinářských a asanačních provozů v rámci dezinfekce a likvidace plísní, včetně jejich určení v akreditované laboratoři, likvidaci mikroorganismů v objektech po výskytu infekčních onemocnění (např. TBC). 
  • Dezinfekční opatření v kuchyních, stravovacích a ubytovacích prostorech, sociálně-zdravotnických zařízeních. 
  • Dezinfekční opatření ve vozových parcích (hromadná doprava, masokombináty a jatka, policie, asanační ústavy). 
  • Dezinfekce v objektech po zemřelých. 
  • Dezinfekce v komunální sféře a v soukromých objektech. 
  • Vystavení pracovního protokolu pro účely státních kontrolních orgánů, pro případ nehody, případně pro volbu dalších technologických postupů i jako podklad pro fakturaci. 
  • Vypracování a realizace plánu ochranné dezinfekce v rámci opatření HACCP. 
K provádění dezinfekčních opatření využíváme mimo jiné pouze biocidní přípravky uváděné na trh v souhlase se zákonem č. 120/2002 Sb.