Deratizace

Deratizací jsou všechny opatření směřující k likvidaci škodlivých hlodavců (myši, krysy, potkani) nebo omezení jejich výskytu. Při provádění deratizačních opatření se řídíme „Standartní metodikou ochranné deratizace“ vydanou SZÚ v Praze v lednu 2016, která zohledňuje i uplatňování systému HACCP v potravinářství.

Pro naše zákazníky zajištujeme:

Monitoring výskytu hlodavců.

Osazení deratizačních nástrah v deratizačních nástrahových staničkách.

Odstranění uhynulých hlodavců.

Likvidace starých nástrah deratizačních staniček.

Kontrolu účinnosti deratizačních opatření a doplnění nástrah.

Vystavení pracovního protokolu pro účely státních kontrolních orgánů, pro případ nehody, případně pro volbu dalších technologických postupů i jako podklad k fakturaci.

Vypracování a realizace plánu ochranné deratizace v rámci opatření HACCP.

K provádění ochranné deratizace využíváme pouze biocidní přípravky uváděné na trh v souladu se zákonem č. 120/2000 Sb. a mechanická zařízení, která nejsou v rozporu se zákonem č. 246/1992 Sb.