Dezinsekce

Dezinsekcí nazýváme všechna opatření, která směřují k hubení nebo omezení výskytu škodlivého a nežádoucího hmyzu a ostatních členovců na přijatelnou úroveň.

Povinnost provádět účinnou ochrannou dezinsekci vyplývá z požadavků zákona 258/2000 Sb. „O ochraně veřejného zdraví“.


Pro naše zákazníky zajišťujeme:

•Monitoring hmyzu a členovců (feromonové a světelné lepové lapače).

•Dezinsekční zásahy biocidními přípravky v případě potvrzení přítomnosti hmyzu a ostatních členovců.

•Kontrolu účinnosti dezinsekčních opatření (feromonové a světelné lepové lapače).

•Vystavení pracovního protokolu pro účely státních kontrolních orgánů, pro případ nehody, případně pro volbu dalších technologických postupů i jako podklad pro fakturaci.

•Vypracování a realizace plánu ochranné dezinsekce v rámci opatření HACCP.

K provádění ochranné dezinsekce využíváme pouze biocidní přípravky uváděné na trh v souhlase se zákonem č. 120/2002 Sb. a světelné lepové lapače nebo světelné elektrické lapače.