Dezinfekce

Je hubení virů a choroboplodných zárodků a jiných mikroorganismů.

Povinnost provádět účinnou ochrannou i ohniskovou dezinfekci vyplývá mimo jiné z požadavků zákona 258/2000 Sb. „O ochraně veřejného zdraví“.

Pro naše zákazníky zajišťujeme:

Opakované dezinfekční ošetřování zemědělských, potravinářských a asanačních provozů v rámci dezinfekce a likvidace plísní, včetně jejich určení v akreditované laboratoři, likvidaci mikroorganismů v objektech po výskytu infekčních onemocnění (např. TBC).

Dezinfekční opatření v kuchyních, stravovacích a ubytovacích prostorech, sociálně-zdravotnických zařízeních.

Dezinfekční opatření ve vozových parcích

Dezinfekce v objektech po zemřelých.

Dezinfekce v komunální sféře a v soukromých objektech.

Vystavení pracovního protokolu pro účely státních kontrolních orgánů, pro případ nehody, případně pro volbu dalších technologických postupů i jako podklad pro fakturaci.

Vypracování a realizace plánu ochranné dezinfekce v rámci opatření HACCP.

K provádění dezinfekčních opatření využíváme mimo jiné pouze biocidní přípravky uváděné na trh v souhlase se zákonem č. 120/2002 Sb.