Nouzové osvětlení

Provádíme kontroly, opravy a montáž


Protože nouzové osvětlení je požárně bezpečnostní zařízení podle § 2 odst. (4) písm. d) vyhlášky č. 246/2001 Sb. je nutné dle této vyhlášky provádět pravidelné kontroly provozuschopnosti ve lhůtě 1x ročně, pokud výrobce nestanoví jinak.