Požární prevence

Zajišťujeme kompletní služby v oblasti PO.

Zákon o PO č. 133/1985, Sb., ve znění pozdějších předpisů

1. Na základě skutečností získaných při kontrole začleníme Vámi provozované činnosti do kategorie požárního nebezpečí., 2. Vypracujeme dokumentaci požární ochrany v potřebném rozsahu a provedeme školení o požární ochraně., 3. Vybavíme Vaše prostory hasicími přístroji a bezpečnostním značením. 4. Vypracujeme harmonogram nutných revizí, které se týkají Vaší činnosti, revize pro Vás případně i zajistíme.


Dále Vám nabízíme možnost dlouhodobé spolupráce a to na základě smlouvy nebo formou objednávek

provádění preventivních požárních prohlídek v termínech dle platné právní úpravy

zpracováváme a aktualizujeme stávají dokumentace PO v návaznosti na změny v legislativě

Provádíme požární preventivní prohlídky

provádění opakovaných školení o PO

konzultačně poradenský servis

účast při státních kontrolách či jiných jednáních se státním odborným dozorem